اخبار | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه
برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار
آقای محمدزاده فرماندار شهرستان ضمن خوش آمدگویی و تبریک سال نو و نامگذاری امسال به سال دولت و ملت همدلی و همزبانی ،سالی که در آن همدلی بین مسئولین و مردم ایجاد خواهد شد .وی در ادامه افزود تجمیع اراضی خرده مالکین برای ساماندهی ابیاری در جهت استفاده بهینه از منابع آبی شهرستان می باشد.
تسهیلات استفاده از آبیاری تحت فشاربارانی به ازای هرهکتار100میلیون ریال وآبیاری قطره ای به ازای هرهکتار 130 میلیون ریال و ابیاری کم فشار 64میلیون ریال که از به میزان 50 درصد بلاعوض می باشد. و 50 درصد مابقی آن به صورت تسهیلات با کارمزد پایین در اختیار کشاورزان قرارمی گیرد. حال اگر کشاورزان به صورت تجمیع و مشاعی متقاضی اجرای آبیاری تحت فشار (خرده مالکین )85درصد هزینه بلاعوض و 15درصد به صورت تسهیلات بلند مدت در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
د رادامه آقای دکتر یوسفی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود:در هفته گذشته حداقل بارندگی در شهرستان گرمه 25 میلی متر بوده است و باتوجه به این بارشها در مورد تغذیه گیاهی و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و ریز مغذی توضیحاتی ارائه دادند.ایشان افزود: اولویت اساسی وزارت جهاد کشاورزی آب و خاک است که در جهت بهره برداری مناسب از منابع آب وخاک می باشد. اعتبارات تسهیلات احداث استخر آب در استان یک میلیارد و صد میلیون تومان بوده است در کل کشور میزان اعتبار آبیاری تحت فشار 1300میلیارد تومان است.که سهمیه استان ما 30میلیارد تومان بوده و سهمیه شهرستان گرمه به میزان 3.8 میلیارد تومان می باشد .
در ادامه آقای مهندس رمضانی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمه گزارشی از عملکرد شهرستان در سال 1393 ارائه نمودند . سپس شوراهای شهرستان گرمه و شهرهای ایور و درق مشکلات مناطق خود را مطرح نمودند.