کلاس آموزشی کاشت گندم پاییزه چشمه خان - کلاس آموزشی کاشت گندم پاییزه چشمه خان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

کلاس آموزشی کاشت گندم پاییزه چشمه خان

مدرس : سیدرضا موسوی

تعداد فراگیران :14 نفر روز

تاریخ برگزاری دوره : 93/08/07