کلاس آموزشی کاشت گندم پاییزه و بیمه کشاورزی گرمه. - کلاس آموزشی کاشت گندم پاییزه و بیمه کشاورزی گرمه. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

کلاس آموزشی کاشت گندم پاییزه و بیمه کشاورزی گرمه.

مدرس : آقای سیدرضا موسوی و سرکارخانم سالاریان

تعداد فراگیران :18 نفر روز

تاریخ برگزاری دوره : 93/08/10