کلاس آموزشي کود بيولوزيک - کلاس آموزشي کود بيولوزيک | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

کلاس آموزشی در خصوص کود بیولوژیک در شهرایور در مورخه 16/10/93 برگزار شد.
مدرس این کلاس آموزشی آقای مهندس موسوی بودند. ایشان در خصوص مزایای استفاده از کودهای بیولوژیک و موارد مصرف آن توضیحاتی را ذکر کردند.