کلاس آموزشی در خصوص معرفی کودهای بیولوژیک - کلاس آموزشی در خصوص معرفی کودهای بیولوژیک | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمه

این جلسه در مورخه 16/10/93 در نمازخانه اداره جهاد کشاورزی شهرستان گرمه با حضور تعدادی از کشاورزان برگزار شد.

مدرس این کلاس آموزشی آقای مهندس حق جو بودند.ایشان در خصوص مزایای استفاده از کودهای بیولوژیک و موارد مصرف آن توضیحاتی را ذکر کردند.